Είσοδος
Όροι Χρήσης και Προσωπικά Δεδομένα
Όροι χρήσης της υπηρεσίας

Παρακαλούμε να διαβάσετε όλους τους όρους και προϋποθέσεις πριν τη χρήση του ιστότοπου NewGreeceTimes.com (ο "Ιστότοπος"),
που ανήκει στην εταιρεία Crystal Cut Α.Ε. (η «Εταιρεία»).

Συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον "Ιστότοπο" ή τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας παρέχεται από αυτόν,
δηλώνετε ότι αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας.

Η «Εταιρεία» διατηρεί κάθε δικαίωμα διόρθωσης, αφαίρεσης ή προσθήκης όρων και προϋποθέσεων οποιαδήποτε στιγμή.
Τέτοιου είδους τροποποιήσεις δύνανται να έχουν άμεση εφαρμογή.
Για το λόγο αυτό, παρακαλούμε να ελέγχετε τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τακτικά.

Η χρήση του "Ιστοτόπου", ή οποιασδήποτε παρεχόμενης από τον "Ιστότοπο" υπηρεσίας, μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων των όρων και των προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών αποτελεί αυτόματα αποδοχή από μέρους σας των όρων και των προϋποθέσεων υπηρεσιών, όπως έχουν τροποποιηθεί.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να αποδεχθείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις υπηρεσιών, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τον "Ιστότοπο".


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του "Ιστότοπου", συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, video, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, καθώς επίσης και το λογισμικό εσωτερικής διαχείρισης του περιεχομένου αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του αναφερόμενου ιδιοκτήτη και κατασκευαστή του "Ιστότοπου" και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από τον "Ιστότοπο", χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, ο "Ιστότοπος" διατηρεί το δικαίωμα διενέργειας, ψηφοφορίας, gallops, ανάλυσης και σχολιασμού πάνω σε πολιτικά, κοινωνικά, και οικονομικά ζητήματα.
Κάθε συμπέρασμα, εκτίμηση, πόρισμα, μιας τέτοιας ψηφοφορίας, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του δικτυακού μας τόπου.


Περιορισμοί χρήσης

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της ’’υπηρεσίας’’ για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό, ή με οποιονδήποτε τρόπο που δε συνάδει με τους παρόντες όρους χρήσης.

Τα μέλη συμφωνούν να κάνουν μόνο προσωπική, μη εμπορική χρήση της ‘’υπηρεσίας’’ και μόνον προς το δικό τους όφελος και όχι για μεταπώληση ή άλλη μεταβίβαση ή διάθεση σε ή χρήση από ή για όφελος κάποιου άλλου προσώπου ή οντότητας.
Τα μέλη συμφωνούν να μη χρησιμοποιούν, μεταφέρουν, διανέμουν ή διαθέτουν οποιαδήποτε πληροφορία περιέχεται στην υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο θα μπορούσε να αποβεί ανταγωνιστικός με τις δραστηριότητες της ‘’ εταιρείας’’.

Δεν επιτρέπεται να αντιγράφουν, να αναπαράγουν, αναδημοσιεύουν, τροποποιούν, δημιουργούν παράγωγες εργασίες, μεταβιβάσουν ή εκμεταλλευθούν με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε μέρος της ‘’υπηρεσίας’’ με εξαίρεση τη μεταφόρτωση υλικού (download) από την υπηρεσία και εκτύπωση ενός αντιγράφου αποκλειστικά για προσωπική μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρούνται όλες οι αναφορές δικαιωμάτων δημιουργίας και λοιπων δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Επιπλέον, δεν μπορούν να πωλήσουν μέρος της υπηρεσίας ή να το διανείμουν σε άλλο μέσο συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά της τηλεόρασης ή ραδιοφωνικής εκπομπής, δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών ή με χρήση frames στο διαδίκτυο παρά μόνον αν αναφέρουν την πηγή.
Ως εκ τούτου, ‘’υπηρεσία’’ και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή βάσεων δεδομένων οποιουδήποτε είδους.


Περιορισμός ευθύνης

Το περιεχόμενο του site διατίθεται «ως έχει» και η «Εταιρεία» δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Ο "Ιστότοπος" δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές "servers" μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς "υιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Ο "Ιστότοπος" δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο "Ιστότοπος".

Επιπρόσθετα, ο "Ιστότοπος" δεν ελέγχει και δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners.
Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.


Διαδικασία πρόσβασης και χρήσης του δικτυακού τόπου NewGreeceTimes

Όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν και να κάνουν χρήση του δικτυακού μας τόπου, υποχρεούνται, να υποβάλλουν αίτηση για πρόσβαση στις υπηρεσίες του.
Στην αίτηση αυτή, πρέπει να περιέχονται τα αληθή στοιχεία, και πληροφορίες, που θα ζητά ο δικτυακός μας τόπος, και σε περίπτωση αλλαγής τους, έχει υποχρέωση να διορθώνει τα στοιχεία αυτά.
Ο επισκέπτης - χρήστης του δικτυακού μας τόπου, φέρει αποκλειστικά την ευθύνη, και τις τυχόν ποινικές συνέπειες, από τη δήλωση ψευδών στοιχείων.
Με την υποβολή της αίτησης, αποδέχεται ανεπιφύλακτα του γενικούς όρους χρήσης του δικτυακού μας τόπου και θα παραλαμβάνει την επιβεβαίωση του προσωπικού του κωδικού (password) πρόσβασης και το όνομα χρήσης (username) που αυτός θα έχει επιλέξει.

Μετά την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας, ο επισκέπτης – μέλος του δικτυακού μας τόπου, θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις πράξεις, παραλήψεις, ενέργειες, περιεχόμενα, κείμενα, εικόνες, ήχους, κλπ. που θα προέρχονται από τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης, και το όνομα χρήσης που έχει επιλέξει.
Για οτιδήποτε δηλαδή, ο επισκέπτης – μέλος του δικτυακού μας τόπου αναρτά, δημοσιεύει, ή καθιστά γνωστό σε τρίτους δια των υπηρεσιών μας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι οιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου ή Αρχής, και συγκεκριμένα για οποιαδήποτε ανάρτηση δημοσίευση ή γνωστοποίηση έχει έννομες συνέπειες, ή επιφέρει περιουσιακή ζημία ή ηθική βλάβη σε μας ή σε τρίτους.

Ο χρήστης – μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε περιεχόμενο προσβλητικό της προσωπικότητας, της τιμής, ή της υπόληψης τρίτων, ή περιεχόμενο που παραβιάζει τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, ή παραβιάζει τον ποινικό νόμο γενικότερα.
Επίσης, ο χρήστης- μέλος του διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να απέχει από την ανάρτηση και δημοσίευση περιεχομένου, που είναι αντίθετο με τα ήθη, είναι δυσφημιστικό, χαρακτηρίζεται από ρατσιστική διάθεση, προσβάλλει το Δημοκρατικό Πολίτευμα, το δικαίωμα ανεξιθρησκίας, την προστασία των μειονοτικών ομάδων, περιλαμβάνει πορνογραφικό υλικό ή σχετίζεται με έκνομες δραστηριότητες ανηλίκων.

Για οποιαδήποτε ζημιά ή ηθική βλάβη προκληθεί δια των υπηρεσιών μας, από την ανάρτηση, δημοσίευση ή κοινοποίηση οιουδήποτε περιεχομένου, υπεύθυνος για την αποκατάσταση της είναι αποκλειστικά ο επισκέπτης – χρήστης – μέλος.

Αν παρά τον όγκο των στοιχείων, πληροφοριών, περιεχομένων κλπ., ο δικτυακός μας τόπος, πληροφορηθεί με οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο που προσβάλλει την προσωπικότητα την τιμή ή την υπόληψη οιουδήποτε τρίτου, και κατά την κρίση του επιφέρει ηθική βλάβη και περιουσιακή ζημία σε τρίτον, δικαιούται χωρίς προειδοποίηση να διαγράψει άμεσα το συγκεκριμένο περιεχόμενο, να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη- μέλους και να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.


Προστασία προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα στην Ελλάδα προστατεύονται από το Νόμο 2472/1997, (όπως αυτός μέχρι σήμερα έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με νεότερους Νόμους) και από τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες.

Ο δικτυακός μας τόπος και οι χρήστες – μέλη, οφείλουν να τηρούν απαρέγκλιτα τη σχετική Νομοθεσία, και ιδιαίτερα τις προϋποθέσεις συλλογής, επεξεργασίας, χρήσης των προσωπικών δεδομένων.

Η «Εταιρεία» δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών του site σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη - μέλους, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.
Επίσης, είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες - χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του.

Ο δικτυακός τόπος συλλέγει αποκλειστικά και μόνο τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών –χρηστών – μελών που εγγράφονται στις υπηρεσίες μας ή που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας όταν επισκέπτονται τον ιστότοπο, και για το λόγο αυτό θα γίνεται δήλωση για τήρηση Αρχείου, του οποίου θα γίνεται νόμιμος χειρισμός.

Ο επισκέπτης - μέλος μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή του site προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.


Ο δικτυακός μας τόπος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εμπλουτίσει και διευρύνει το κείμενο αυτό, σε περίπτωση που θα υπάρξει δραστηριοποίηση σε νέους τομείς, με νέους όρους, και προϋποθέσεις λειτουργίας και συνεργασίας με τους επισκέπτες – χρήστες – μέλη.

Κάθε διαφορά που θα δημιουργείται από τη λειτουργία του δικτυακού μας τόπου, τη χρήση των σελίδων του κλπ., θα επιλύεται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, και αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών.